Spa

 Bột Chùm Ngây  Bột Chùm Ngây
65,000
 Gối Chườm Nóng Lavender  Gối Chườm Nóng Lavender
215,000
 Gối Chườm Nóng Ngãi Cứu  Gối Chườm Nóng Ngãi Cứu
195,000
 Gối Chườm Nóng Quế  Gối Chườm Nóng Quế
185,000
 Gối Chườm Nóng Tổng Hợp  Gối Chườm Nóng Tổng Hợp
215,000
 Túi Chườm Lưng  Túi Chườm Lưng
420,000
 Túi Chườm Mắt Quế  Túi Chườm Mắt Quế
85,000
 Túi Chườm Vai Thảo Dược  Túi Chườm Vai Thảo Dược
380,000